ДА! МОЖЕМ ДА РЕШИМ ВАШИТЕ ПРОБЛЕМИ!ПРОСТО ИЗБЕРЕТЕ № 1!

Доц. д-р Милен Димитров Димов е на 47 години,  107 в бюлетина № 1 на БСП за България в 31 ЯМИР.

 

Милен Димитров Димов е  на 47 години,  Магистър по химия в катедра „Хранителни технологии“ в Тракийски университет, факултет „Техника и технологии”- Ямбол. Доцент със защитена доктурантура. Неговата лична кауза е популяризацията на Българската рейтингова система на Българските висши училища, създаване на условия за по-високо и по-качествено образование чрез развита система за финансиране на висшите училища и инвестиции в нови технологии, обвързани с висшето образование. Неговото хоби е професията му.

 „За да я има България, за да имат бъдеще нашите деца тук и винаги е важно образователната система на страната да бъде структурирана правилно, финансирана добре и само тогава академичното общество у нас ще бъде най-полезно за нашите студенти. Моето желание и надежда е и аз да бъда част от тази полезна за нашите деца и българското образование част. Важно е да подготвим грамотни бъдещи български граждани, важно е да има предоставим условия, за да не напускат родината си, важно е  те да работят в България.” Смята доц. д-р Димов

Обещано от БСП за България: Можем да повишим средствата към университетите и институтите за научни изследвания и иновации. Можем да преодолеем регионалните неравенства в образованието.