Инициатива „Kултурен чек“

Младежкото обединение към ОбС на БСП в град Ямбол, съвместно  с народния представител от „БСП за България“ Кристиан Вигенин, обявява стартиране на инициативата „Културен чек“ на територията на град Ямбол от месец юни.

Всеки месец, на лотариен принцип, ще бъдат избирани трима младежи, навършващи пълнолетие през текущата година. Те ще получават културен чек на стойност 20.00 лв, с който ще могат да си закупят книга, билети за театър или кино на територията на град Ямбол.

Всеки млад човек, отговарящ на условието, може да кандидатства за участие в ежемесечната лотария, като изпрати трите си имена, рожденната си дата и телефон за връзка чрез контактната форма на електронния уеб-сайт www.kontrapunkti.bg до десето число на всеки текущ месец.

В Деня на народните будители през 2017 год., лидерът на БСП Корнелия Нинова и депутати от „БСП за България“ представиха Програмата „Културен чек“, която бе залегнала в алтернативния бюджет за 2018 год. на БСП. Министерството на културата и Министерството на  финансите не подкрепиха предложението за въвеждане на т.нар. „Културен чек“ с неясни доводи.  В същото време обаче, БСП счита, че младите хора могат и трябва да бъдат възпитавани чрез изкуство, да имат потребност от него. Програмата  предвижда  мотивиране и стимулиране потреблените на културни продукти от млади хора при навършване на 18-годишна възраст.

БСП – Ямбол ще приложи в мини-формат програмата на територията на града ни, и то в дългосрочен план.

Вярваме, че младите хора на града ще оценят инициативата и ще се включат активно в  „Културен чек“.

тримата